Ανατολικά του ναού του Τιμίου Σταυρού και σε απόσταση 15 μέτρων περίπου από αυτόν , κείται το κοινοτικό κατάστημα Απολλώνων. Ανηγέρθη το 1958, επί εποχής του προέδρου της κοινότητας Παναγιώτου Σταματίου Κούτρου (1898 -1981). Μέχρι τότε ως κοινοτικό κατάστημα χρησιμεύει το μεσαίο κελί του ναού του Τιμίου Σταυρού, πού βρίσκεται βόρεια αυτού.

(Ιωάννης Βολονάκης αρχαιολόγος)

Θ. Τσιγάρος: Ο άνθρωπος που «ναυαγούσε»  και σωζότανε συνεχώς…
Θεολόγος Δημ.Τσιγάρος 1917-1989