Πανοραμική θέα από τον πρ.Ηλία
η Κορακιά
Πέτρου και Παύλου
Ο Αττάβυρος
Βασιλιενός ποταμός
Το βρυσάκι του Αϊ Γιάννη
Η Κρύα Βρύση